Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90
skrzynka epuap:
URZĄD GMINY ZBUCZYN
8f965xkdqd

Dowiedz się więcej

bip2

Deklaracja

GM Zbuczyn e urzad150x70

zamowienia

 sesja rady na zywo

harmonogram odbioru odpadow m

 

Gra o Historii Zbuczyna

(wersja do druku)

gra 1

 

 

 

Aktualności

Bezpiecznie na wsi mamy upadkom zapobiegamy. Ukończ kurs e-learningowy i zdobądź hulajnogę.

czytaj więcej

Od 1 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej. Nabór będzie trwać do 30 września bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu.

Już po raz czwarty KGW mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie z budżetu państwa przedsięwzięć organizowanych na potrzeby lokalnych społeczności. By uzyskać wsparcie, muszą być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Pula środków wynosi 70 mln zł, a wysokość pomocy, które może otrzymać KGW, uzależniona jest od liczby jego członków:  

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Zbuczyn informuje, że Gmina Zbuczyn zamierza podjąć starania o pozyskanie środków na realizację działań z zakresu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej dla mieszkańców gminy. Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w planowanym projekcie zapraszamy do złożenia wniosku o udzielenie pomocy mieszkańcom gminy Zbuczyn na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Wniosek na 2021 r. można składać w terminie do 10.09.2021 r. w Urzędzie Gminy Zbuczyn. Wniosek otrzymać w Urzędzie Gminy Zbuczyn w pokoju nr 12 i 13 oraz pobrać na stronie internetowej Gminy Zbuczyn.

Wniosek folia rolnicza

Informujemy że w dniu 07 września 2021 Urząd Gminy Zbuczyn będzie nieczynny w godzinach 12:00 – 13:30.

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon samochodowych na terenie gminy Zbuczyn w 2021 roku.

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony będą odbierane w godzinach od 6:00 – 22:00.
Prosimy o wystawianie odpadów w dniu ich odbioru do godziny 6:00 przed posesję.

* dopuszczalna ilość odbieranych opon samochodowych od gospodarstwa domowego wynosi 4 sztuki.

Harmonogram

Mieszkańcy gminy Zbuczyn proszeni są o dostarczenie CZYSTEGO STYROPIANU do siedziby Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Starowiejskiej 104 w Zbuczynie, w godzinach 8°°- 15°°.

Od 1 lipca 2021 r. beneficjenci Programu Dobry Start mogą składać wniosek o ustalenie prawa do świadczenia jedynie w formie elektronicznej: na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, przez bankowość elektroniczną, na portalu empatia.mpips.gov.pl.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest odpowiedzialny za utworzenie pełnego procesu obsługi wniosków o ustalenie prawa do świadczenia. Mając na względzie doniosłość społeczną przedmiotowego świadczenia pracownicy ZUS  organizują mobilne punkty wsparcia, podczas których  zakładają profile na portalu PUE ZUS oraz pomagają  osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym w składaniu wniosków o świadczenie dobry start.

Czytaj więcej...

Afrykański pomór świń (ASF) coraz bardziej rozprzestrzenia się na terenie województwa mazowieckiego. To wysoce zaraźliwa choroba atakująca świnie i dziki. Obecnie mamy potwierdzonych kilkadziesiąt przypadków ASF u dzików, oraz odnotowane nowe ogniska ASF w hodowlach świń.

czytaj więcej

Okres przyjmowania wniosków w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” z budżetu PROW 2014-2020 został wydłużony do 20 września 2021 r.

Jeszcze przez ponad miesiąc rolnicy zainteresowani modernizowaniem gospodarstw mogą składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach wszystkich obszarów poddziałania:

- rozwój produkcji prosiąt (obszar A); - rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B); - rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C); - inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D); - nawadnianie w gospodarstwie.

Czytaj więcej...

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycję do projektu można składać od 26 lipca do 8 sierpnia br.

Formularz zgłoszenia propozycji | Treść pisma

W sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zbuczyn w województwie mazowieckim.

Obwieszczenie

Informujemy, że Gmina Zbuczyn znalazła się w raporcie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej, prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Zagrożenie suszą rolniczą stwierdzono w uprawie rzepaku i rzepiku. Od dnia 9 czerwca 2020 r. obowiązuje  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które wprowadza publiczną aplikację do szacowania strat spowodowanych przez suszę, bez udziału Komisji za wyjątkiem szkód spowodowanych przez suszę w środkach trwałych.

Czytaj więcej...

Na skróty

Zbuczyn dzisiaj 2021 Copy

Gminny Punkt Spisowy s

RAPORT O STANIE GMINY