Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej

zamowienia

 live streaming

Gsk1 GSK2020

 

  WFOŚiGW w Warszawie

w11

Gra o Historii Zbuczyna

(wersja do druku)

gra 1

Inwestycje ze wsparcia

Rządu RP

TABLICA INFORMACYJNA Gmina Zbuczyn 1 Copy

 

 

Nabór wniosków na nowych zasadach. Najważniejsze zmiany od 15.05.2020 r.

czytaj więcej

 

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie informuje, że zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia wypadkowego jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowania. Zgłoszenie wypadku powoduje bowiem wszczęcie postępowania powypadkowego, na które składa się ustalenie rzeczywistych przyczyn, okoliczności zdarzenia, uznanie bądź nieuznanie go za wypadek i - przy spełnieniu wszystkich wymaganych prawem warunków - wypłata świadczenia.

Informuję, że poszkodowani przez przymrozki wiosenne, które wystąpiły w dniach 18-21 kwietnia 2020 r. na terenie województwa mazowieckiego, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej do dnia 27.05.2020 r.

ARiMR: Dłuższy termin składania wniosków o płatność dobrostanową. Do 15 czerwca 2020 r. został przedłużony termin składania wniosków przez tych rolników, którzy chcą ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową z PROW 2014-2020 w ramach działania „Dobrostan zwierząt”.

Elektroniczny odpis Aktu Stanu Cywilnego Wydanie dokumentu od ręki jest możliwe po spełnieniu trzech warunków

https://www.gov.pl/gov/uzyskaj-odpis-aktu-stanu-cywilnego-urodzenia-malzenstwa-zgonu

czytaj więcej

przymrozkiW związku z wystąpieniem w dniu 18-21 kwietnia 2020 r. na terenie województwa mazowieckiego przymrozków wiosennych informuję, że poszkodowani mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

harmonogram egzaminow01

Do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Wójt Gminy Zbuczyn informuje o otwarciu z dniem 10 maja 2020 r. targowiska gminnego, zlokalizowanego przy ul. Terespolskiej w Zbuczynie z zachowaniem nakazów i ograniczeń wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, tj.:

Osoby zainteresowane pracą w obwodowej komisji wyborczej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Urzędu Gminy Zbuczyn.
Wyborca będący kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej:
1) musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia;
2) może zostać zgłoszona do komisji na obszarze województwa, w którym stale zamieszkuje.

Harmonogram zbiórki elektro śmieci oraz odpadów wielkogabarytowych i opon samochodowych z samochodów osobowych

Komisarz Wyborczy w Siedlcach I informuje o możliwości uzupełnienia składów komisji wyborczych na terenie Gminy Zbuczyn spośród wyborców spełniających następujące warunki: Osoba będąca kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej:

1) musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia;
2) może zostać zgłoszona do komisji na obszarze województwa, w którym stale zamieszkuje.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Zbuczyn obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Siedlcach I informuje, co następuje:

czytaj więcej

kosze Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną, dla osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniani się koronawirusa oraz wytyczne dla osób przebywających w izolacji wytycznymi tymi obejmuje się także odpady wytwarzane w obiektach/na obszarze kwarantanny zbiorowej, którą obejmowani są obywatele Polski np. wracający do kraju.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem

czytaj więcej

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te weszły w życie 1 kwietnia. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS. Tarcza Antykryzysowa wsparcie z ZUS

wyboryInformacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Więcej informacji w załączniku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie wspólnie ze Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku organizuje akcję „Zakupy”

Zakupy – szczegóły akcji

Akcja „Zakupy” adresowana jest do seniorów i osób z niepełnosprawnościami, mieszkających na terenie Gminy Zbuczyn. Jej celem jest maksymalna ochrona tych osób w związku z rozprzestrzenieniem się koronawirusa. Usługa dostarczenia podstawowych, codziennych produktów i leków będzie bezpłatna. Koszt zamówionych zakupów, który pokrywa zainteresowany, nie może przekroczyć kwoty 200 złotych. Żywność, środki higieniczne i środki czystości będą kupowane w ilościach niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób starszych, w sklepach położonych w najbliższej okolicy ich zamieszkania. Leki kupowane będą na podstawie recept.

,,Koronawirus-Kwarantanna’’. Celem jest edukacja społeczeństwa dotycząca wiedzy o kwarantannie: czego nie a co można robić podczas kwarantanny. W celu uzyskania bieżących informacji na temat sytuacji epidemiologicznej prosimy korzystać z aktualizowanej codziennie strony PSSE w Siedlcach www.siedlce.psse.waw.pl . Zasady kwarantanny w związku z koronawirusem

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci.

Informacja w zakresie prowadzenia transportu publicznego na terenie Gminy Zbuczyn, w dniach wolnych od pracy – soboty i niedziele, do odwołania, polegającą na całkowitym zawieszeniem kursów.

do pobrania

Szanowni Podróżni, informujemy, że od 18 marca 2020 r. Koleje Mazowieckie wprowadzają dodatkowe zmiany w rozkładzie jazdy pociągów.

do pobrania

Informujemy, że od 3 kwietnia 2020 roku Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej rozpoczyna nabory wniosków z następujących zakresów tematycznych:
NABÓR 1/2020 - „Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno-kulturalną", alokacja 100 000 zł
NABÓR 2/2020 - „Upowszechnianie wiedzy o obszarze", alokacja 250 000 zł
Termin naborów: 03.04.2020-20.04.2020 r.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze dobro beneficjentów i pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wprowadziliśmy następujące rozwiązania: Ograniczona zostaje całkowicie możliwość osobistego załatwiania spraw w Placówkach Terenowych oraz Oddziale Regionalnym - jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami

czytaj więcej

Informuje, że od 1 kwietnia 2020 roku ulega zmianie system odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Zbuczyn.

czytaj więcej

Wójt Gminy Zbuczyn informuje, że sporządził wykaz szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności na terenie Gminy Zbuczyn.

czytaj więcej

WÓJT GMINY ZBUCZYN

informuje, że uruchomiony został specjalny numer telefonu kom. 668 413 122, pod którym mieszkańcy Gminy Zbuczyn mogą uzyskać informacje:

- o możliwości uzyskania pomocy społecznej przez osoby w trakcie kwarantanny domowej oraz przez osoby samotne, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych;

- o zasadach kwarantanny domowej i odpowiedzialności za jej naruszenie.

Informacja

 

O przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

czytaj więcej

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, decyzję o zamknięciu targowiska prywatnego, przylegającego do targowiska gminnego w Zbuczynie, podjął także właściciel targowiska pan Wojciech Wysocki. Targowisko będzie zamknięte od 14 marca 2020 r. do odwołania.

Informuje, iż w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego targowisko gminne w Zbuczynie zostało zamknięte na okres od 14 marca do odwołania.

Informacja

W związku z poleceniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 marca 2020 r. wydanym w oparciu o art. 11 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374), zawieszono działalność:
1) Dziennego Domu Senior + w Zbuczynie
2) Środowiskowego Domu Samopomocy w Tchórzewie
w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie szkół i przedszkoli zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne na terenie Gminy Zbuczyn nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W związku z zaistnieniem ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa Wójt Gminy Zbuczyn apeluje o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt osobistych w Urzędzie Gminy Zbuczyn i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbuczynie. Przypomina się o możliwości załatwiania spraw w formie elektronicznej, telefonicznej, drogą pocztową lub poprzez e-PUAP.
Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego przy bezpośredniej obsłudze należy zachować odpowiedni dystans zarówno od pracowników, jak również innych osób oczekujących na obsługę. Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych.

czytaj więcej

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych na okres od 01.04.2020 do 31.12.2020 na terenie Gminy Zbuczyn

| Odbiorcy indywidualni | Firmy |

W sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa mazowieckiego

czytaj więcej

 

Dla Wjta

Z okazji Dnia Sołtysa, wszystkim Paniom i Panom Sołtysom składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, optymizmu i zadowolenia z pełnionej funkcji.

Dziękuję za dotychczasową współpracę oraz zaangażowanie i wysiłek włożony w działania na rzecz rozwoju poszczególnych sołectw i całej Gminy Zbuczyn.

    Wójt Gminy

Tomasz Hapunowicz

Urząd Statystyczny w Warszawie od wielu lat realizuje za pośrednictwem ankieterów statystycznych, na terenie województwa mazowieckiego, badania ankietowe prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny.

OSP plakatOgólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej więcej informacji w załącznikach

unnamedSzanowni Państwo,
pragnę poinformować o uruchomieniu przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji aplikacji mobilnej Alarm112, która dostępna jest dla wszystkich obywateli.

W związku z informacją o wystąpieniu ognisk wysoce zjadliwiej grypy ptaków (HPAI) na terenie Polski apeluje o podjęcie działań, mających ograniczyć do minimum możliwość rozprzestrzeniania się choroby.

do pobrania

zdjecie indeks

Uniwersytet I Wieku – program wykładów i ćwiczeń dla dzieci to projekt, który był realizowany od maja 2019 r. Dzięki uzyskaniu dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącego z Funduszu Promocji Kultury, dzieci z ograniczonym dostępem do dóbr kultury m. in. przez barierę komunikacyjną, miały możliwość wziąć udziału w bezpłatnym cyklu zajęć oraz wyjazdów tematycznych z różnych dziedzin sztuki. Projekt kierowany był do osób od 8 do 12 lat z terenu gminy Zbuczyn z zapewnieniem transportu do miejsca spotkań.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tchórzewie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie był organizatorem konferencji z okazji Dnia Osoby Niepełnosprawnej. Honorowy patronat nad imprezą, która odbyła się 3 grudnia br. objął Wójt Gminy Zbuczyn Tomasz Hapunowicz.

dbf4ae79571eae26f6a1bc0b62d92fcc

TOP REGIONU.

Cykl atrakcji dla dzieci pod hasłem:
„GOK na 5! 5 edycja akcji – u nas na podwórku”
przygotowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie

X Bieg Niepodległości Ulicami Zbuczyna - bieg upamiętniający 101. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II
w Zbuczynie

Więcej artykułów…

 1. Gminna Spółka Komunalna sp. z.o.o w Zbuczynie informuje…
 2. zaproszenie na szkolenie - OWOP dnia 10.12.2019 r. (wtorek)
 3. Uwaga najmłodsi mieszkańcy wsi! Rozdajemy nagrody!
 4. Bezpłatne warsztaty dla opiekunów osób niesamodzielnych
 5. Podziękowania Wojewody Mazowieckiego – Zdzisława Sipiery
 6. Bezpłatna mammografia w technologii cyfrowej dla kobiet w wieku 50-69 lat
 7. Zaproszenie na szkolenie - OWOP
 8. ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM Dziennego Domu Senior +
 9. Kolejne nabory wniosków w LGD ZS
 10. Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu
 11. HARMONOGRAM „DNIA SENIORA”
 12. INFORMACJA O NUMERACH TELEFONÓW W DNIU WYBORÓW
 13. informacja Wójta o naborze wniosków na 2020 rok
 14. Utylizacja folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
 15. Pierwszy Ogólnopolski konkurs dla Młodzieży
 16. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz opon samochodowych
 17. Zbiórka elektrośmieci od 24.09.2019 do 26.09.2019
 18. Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
 19. Bezpłatne badanie słuchu
 20. Ośrodek Wsparcia Organizacji Pozarządowych Subregionu Siedleckiego – VI edycja
 21. Zapraszamy na Powiatowe Dożynki w Krzesku - Majątku
 22. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 24 lipca 2019 roku
 23. Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 220 w Zbuczynie
 24. Harmonogram prac komisji do spraw szacowania szkód 2019
 25. Apel do rolników...
 26. Dożynki Powiatu Siedleckiego 2019, Krzesk - Majątek
 27. Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współpracy przy opracowaniu Programu współpracy na 2020 rok
 28. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 2 lipca 2019 roku
 29. Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu
 30. Zapytanie Ofertowe
 31. Informacja o wyborach do izb rolniczych
 32. Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej Mazowieckiej Izby Rolniczej
 33. Komunikat o zagrożeniu upraw roślin
 34. Program Powszechnej nauki pływania „Umiem pływać 2019”
 35. Gmina Zbuczyn przystąpiła do realizacji projektu „Pomysł na aktywność”
 36. Zakaz handlu na targowisku gminnym przy ul. Terespolskiej 13-15
 37. Ogłoszenie Mazowieckiej Izby Rolniczej
 38. Mazowiecki Konkurs Fotografii Kulinarnej
 39. Absolutorium Wójta Gminy Zbuczyn
 40. Remont przejazdu kolejowego w m. Januszówka

Na skróty

nowy nr tel

wybory

Tyt2