Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej

zamowienia

zbn

energy

LOGOpodlasie 24

Gsk1 GSK2020

 

  WFOŚiGW w Warszawie

w11

Gra o Historii Zbuczyna

(wersja do druku)

gra 1

Inwestycje ze wsparcia

Rządu RP

TABLICA INFORMACYJNA Gmina Zbuczyn 1 Copy

 

 

Odbyły się pierwsze zebrania wiejskie, na których mieszkańcy wybrali sołtysa i rady sołeckie.
W Pogonowie, Maciejowicach i Borkach-Kosach wybrani zostali dotychczasowi sołtysi, w Jasionce nastąpiła zmiana na stanowisku sołtysa (Pana Adriana Moskwiaka zastąpiła Pani Jadwiga Orzyłowska), a w Borkach-Wyrkach po blisko roku od rezygnacji poprzedniego sołtysa mieszkańcy wybrali Panią Gabrielę Skaruz.
Oto wyniki pierwszych wyborów w sołectwach:

Pogonów:
Sołtysem został Grzegorz Pogonowski
W skład Rady Sołeckiej weszli:

1) Konrad Pogonowski
2) Magdalena Pogonowska
3) Jakub Pogonowski

Borki-Wyrki:
Sołtysem została Gabriela Skaruz
W skład Rady Sołeckiej weszli:

1) Janusz Jasiński
2) Lidia Borkowska
3) Grzegorz Jasiński
4) Jarosław Borkowski
5) Witold Dziedzic

Jasionka:
Sołtysem została Jadwiga Orzyłowska
W skład Rady Sołeckiej weszli:

1)Edward Jasiński
2) Małgorzata Pastor
3) Zdzisław Maląg

Maciejowice:
Sołtysem została Agnieszka Tchórzewska
W skład Rady Sołeckiej weszli:

1) Anna Nowosielska
2) Monika Głuchowska
3) Radosław Grochowska
4) Zbigniew Tchórzewski
5) Mariusz Chojecki

Borki-Kosy:
Sołtysem został Grzegorz Mikołajczuk
W skład Rady Sołeckiej weszli:

1) Barbara Borkowska
2) Kamil Borkowski
3) Bożena Nowosielska
4) Sylwester Borkowski

Wybory zakończą się 30 marca br. Łącznie 7998 stałych mieszkańców sołectw uprawnionych do głosowania wybierze na zebraniach wiejskich w głosowaniu tajnym 46 sołtysów i 46 rad sołeckich.
Nowa kadencja organów jednostek pomocniczych gminy, podobnie jak kadencja rady gminy wynosi 5 lat. Szczegółowy harmonogram wyborczych zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach dostępny jest na stronie internetowej Gminy Zbuczyn www.zbuczyn.pl.
Prawo wybierania sołtysa ma każdy mieszkaniec sołectwa, który w dniu wyborów ma ukończone 18 lat, korzysta z pełni praw publicznych i nie jest ubezwłasnowolniony wyrokiem sądu całkowicie lub częściowo.
Sołtysem może zostać każda osoba, której przysługuje prawo wybieralności, czyli jest obywatelem polskim albo posiada obywatelstwo Unii Europejskiej, najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze danego sołectwa.

Zapraszamy do udziału w wyborach wszystkich stałych mieszkańców sołectw!

 

 

Na skróty

Tyt2

stan gmina Copy

Tytuowa Copy

RODO