Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90
skrzynka epuap:
URZĄD GMINY ZBUCZYN
8f965xkdqd

 

Dowiedz się więcej

zamowienia

 live streaming

Gsk1 GSK2020

 

  WFOŚiGW w Warszawie

w11

Gra o Historii Zbuczyna

(wersja do druku)

gra 1

Inwestycje ze wsparcia

Rządu RP

TABLICA INFORMACYJNA Gmina Zbuczyn 1 Copy

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku pod nazwą:

„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Zbuczyn oraz promowanie zdrowego stylu życia z równoczesną realizacją programów o tematyce profilaktyki uzależnień.”

 

ZARZĄDZENIE NR 19/2019 WÓJTA GMINY ZBUCZYN z dnia 28 maja 2019 r.

Załącznik do zarządzenia nr 19/2019 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 28.05.2019 r.

 

W dniu 1 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. W poniższych linkach dostępne są aktualne wzory wprowadzone powyższym rozporządzeniem.
Nowe formularze stosuje się do konkursów ogłoszonych od dnia 1 marca 2019 r. włącznie.

 

Aktualne formularze:

 

Wzór oferty realizacji zadana publicznego

Ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Oświadczenie VAT - nowa procedura

 

Na skróty

nowy nr tel

wybory

Tyt2