Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90
skrzynka epuap:
URZĄD GMINY ZBUCZYN
8f965xkdqd

 

Dowiedz się więcej

zamowienia

 live streaming

Gsk1 GSK2020

 

  WFOŚiGW w Warszawie

w11

Gra o Historii Zbuczyna

(wersja do druku)

gra 1

Inwestycje ze wsparcia

Rządu RP

TABLICA INFORMACYJNA Gmina Zbuczyn 1 Copy

 

 

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) numer sprawy: IN.042.49.2019, nazwa zadania: „Modernizacja Pracowni Informatycznej w Szkole Podstawowej w Krzesku-Królowa Niwa”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie_ofertowe

wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

załącznik nr 1 - SOPZ skorygowany

załącznik nr 1 - SOPZ

załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

załącznik nr 3 - Oswiadczenia

załącznik nr 4 - Wzor_umowy

 

Na skróty

nowy nr tel

wybory

Tyt2