Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90
skrzynka epuap:
URZĄD GMINY ZBUCZYN
8f965xkdqd

Dowiedz się więcej

bip2

Deklaracja

zamowienia

 sesja rady na zywo

harmonogram odbioru odpadow m

 

Gra o Historii Zbuczyna

(wersja do druku)

gra 1

 

 

 

INFORMACJA

NA TEMAT ROZPATRYWANIA PETYCJI

1. Petycje do Wójta Gminy Zbuczyn

 

L.p. 

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu

wnoszącego petycję ( w przypadku wyrażenia

zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o

petycjach )

 

Skan petycji 

 

 

Przedmiot petycji

 

Data złożenia

petycji

 

Przewidywany termin

załatwienia sprawy

 

Informacja o sposobie załatwienia

petycji i teminie rozpatrzenia  

 

1.

Szulc-Efekt sp. z o.o. ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa reprezentowana przez

p. Adama Szulca –prezesa zarządu

 

Treść petycji

Petycjodawca wnosi, aby Gminna Komisja

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

opracowała program (harmonogram)

wykorzystania w szkołach narzędzi

informatycznych o charakterze edukacyjnym.

 

29.09.2019

nie później niż w

terminie 3 miesięcy

od dnia złożenia petycji.

 

 

2.

 

Szulc-Efekt sp. z o.o. ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa reprezentowana przez

p. Adama Szulca –prezesa zarządu

 

Treść petycji

 

 

Petycja związana z poprawą

efektywności energetycznej.

     
             
             
             
             
             
             
             

2. Petycje do Rady Gminy Zbuczyn

 

L.p. 

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu

wnoszącego petycję ( w przypadku wyrażenia

zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o

petycjach )

 

Skan petycji 

 

 

Przedmiot petycji

 

Data złożenia

petycji

 

Przewidywany termin

załatwienia sprawy 

 

Informacja o sposobie załatwienia

petycji i teminie rozpatrzenia  

 

1.

Izabella Konarzewska

01-471 Warszawa

ul. Deyny 7/61

 

Treść petycji

petycja dotycząca wezwania Rady Gminy Zbuczyn do pilnego przyjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców gminy Zbuczyn z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych, oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na Covid-19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

 

14.12.2020

 

nie później niż w

terminie 3 miesięcy

od dnia złożenia petycji.

 

 

2.

 

Międzynarodowa Koalicja dla

Ochrony Polskiej Wsi

 

Treść petycji

 

Uzupełnienie

do petycji

 

petycja dotycząca wezwania Rady Gminy Zbuczyn do podjęcia uchwały popierającej petycję – list otwarty do Prezydenta RP, członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! Stop zabójczemu GMO - Stop niebezpiecznej szczepionce!”; domagającej się od Rządu RP, Posłów i Senatorów natychmiastowego zaprzestania tego eksperymentu na mieszkańcach Polski (eksperymentu, o którym mowa w petycji)!; domagającej się od Rządu RP, Posłów i Senatorów dopuszczenia do mediów publicznych polskich i zagranicznych lekarzy i naukowców, którzy alarmują i wskazują na możliwe powikłania poszczepienne oraz pokazują ukrywaną prawdę na temat tzw. pandemii!; domagającej się odwołania wszystkich ograniczeń wolności, w tym gospodarczych, które zostały nam narzucone w czasie roku 2020 oraz roku 2021!, a także podjęcie działań edukacyjnych, których celem będzie zwrócenie uwagi obywateli na skuteczne, nieobarczone groźnymi skutkami ubocznymi sposoby obrony przed zachorowaniem, jakim jest wzmacnianie odporności organizmu i natychmiastowe zaniechanie obostrzeń, które obniżają tę odporność oraz leczenia ogólnie dostępnymi środkami.

 

05.01.2021

 

nie później niż w

terminie 3 miesięcy

od dnia złożenia petycji.

 
             
             
             
             
             
             

Na skróty

Zbuczyn dzisiaj 2021 Copy

nowy nr tel

Spis logo 150x150