Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90
skrzynka epuap:
URZĄD GMINY ZBUCZYN
8f965xkdqd

Dowiedz się więcej

bip2

Deklaracja

zamowienia

 sesja rady na zywo

harmonogram odbioru odpadow m

 

Gra o Historii Zbuczyna

(wersja do druku)

gra 1

 

 

 

Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce. Zarząd Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej ogłasza z dniem 9 sierpnia 2019r. nabór na stanowisko: SPECJALISTA DS. MONITORINGU I EWALUACJI

Pełna treść ogłoszenia

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 r.

do pobrania

Wójt Gminy Zbuczyn informuje, iż w roku bieżącym upływa czteroletnia kadencja obecnych organów statutowych izb rolniczych. W związku z tym, na podstawie art 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1027) - Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła przeprowadzenie w całym kraju wyborów do Rad Powiatowych Izby Rolniczej. Głosowanie będzie przeprowadzone w dniu 28 lipca 2019r. w budynku Urzędu Gminy Zbuczyn, ul. Jana Pawła II 1, w godzinach od 8.00 do 18.00.

czytaj więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 24.06.2019 r.

do pobrania

Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie z dnia 07.06.2019 r.

czytaj więcej

Gmina Zbuczyn, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018, poz. 1986 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019 r. plan w załączniku

W sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół

do pobrania

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy IN.042.27.2019, nazwa zadania: Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zbuczyn.

czytaj więcej

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na działce nr 230 obręb Smolanka

do pobrania

Komunikat w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Dębowica

czytaj więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej z dnia 17.05.2019 r.

do pobrania

W związku z wystąpieniem w dniach 15-16 kwietnia 2019 r. na terenie województwa mazowieckiego przymrozków wiosennych informuję, że poszkodowani mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Obwieszczenie dotyczące "przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego z przeznaczeniem na produkcję pieczarek na przeznaczenie do hodowli kur we wsi Krzesk-Królowa Niwa" więcej informacji w

załączniku

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej z dnia 25.02.2019 r.

do pobrania

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do pożycia przez ludzi na terenie gminy Zbuczyn za rok 2018.

do pobrania

Obwieszczenie UMWM w W-wie z dnia 15.02.2019 r.

do pobrania

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

do pobrania

W sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Zbuczyn na rok szkolny 2019/2020.

do pobrania

Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Marszałkowskiego w Warszawie dotyczące budowy autostrady A2 więcej informacji w załączniku.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 12.02.2019 r.

WI.6220.10.2018

do pobrania

WI.6220.11.2018

do pobrania

Informacja Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 11.02.2019 r.

do pobrania

Obwieszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

do pobrania

Obwieszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

do pobrania

Obwieszenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie dodatkowego polowania zbiorowego.

do pobrania

Ocena dotycząca jakości wody dla wsi Krzesk oraz Jasionka w załącznikach. Załącznik 1 Załącznik 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 19.12.2018 r. WI.6220.11.2018

do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 19.12.2018 r.

do pobrania

Informacja Wójta Gminy Zbuczyn o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 03.12.2018 r.

do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 03.12.2018 r.

do pobrania

O miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych.

do pobrania

O miejscu, czasie i sposobie udostępnienia do wglądu sprawozdania finansowego komitetu wyborczego.

do pobrania

Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Infrastruktury w Urzędzie Gminy Zbuczyn ul. Jana Pawła II 1

do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 13.11.2018 r.

do pobrania

Protokół z rozprawy administracyjnej poprzedzającej wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu o obsadzie 967,04 DJP (241 760 sztuk), na dz. Nr ew. 458/1 i 561 w miejscowości Modrzew, gmina Zbuczyn.

do pobrania

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbuczyn przeznaczonej do najmu dokument

w załączniku

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. częściową likwidacje urządzeń melioracji wodnych z lokalizacja na terenie nieruchomości obejmującej działki ewid. 1083/18 i 1083/15 obręb ewid. Zbuczyn, gm. Zbuczyn.

do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 29.08.2018 r.

do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 21.08.2018 r.

do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 29.08.2018 r.

do pobrania

Na skróty

nowy nr tel

baner na stron urzdu gminy 150x150