Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej

zamowienia

 live streaming

Gsk1 GSK2020

 

  WFOŚiGW w Warszawie

w11

Gra o Historii Zbuczyna

(wersja do druku)

gra 1

Inwestycje ze wsparcia

Rządu RP

TABLICA INFORMACYJNA Gmina Zbuczyn 1 Copy

 

 

W sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Zbuczyn na rok szkolny 2019/2020.

do pobrania

Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Marszałkowskiego w Warszawie dotyczące budowy autostrady A2 więcej informacji w załączniku.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 12.02.2019 r.

WI.6220.10.2018

do pobrania

WI.6220.11.2018

do pobrania

Informacja Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 11.02.2019 r.

do pobrania

Obwieszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

do pobrania

Obwieszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

do pobrania

Obwieszenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie dodatkowego polowania zbiorowego.

do pobrania

Ocena dotycząca jakości wody dla wsi Krzesk oraz Jasionka w załącznikach. Załącznik 1 Załącznik 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 19.12.2018 r. WI.6220.11.2018

do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 19.12.2018 r.

do pobrania

Informacja Wójta Gminy Zbuczyn o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 03.12.2018 r.

do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 03.12.2018 r.

do pobrania

O miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych.

do pobrania

O miejscu, czasie i sposobie udostępnienia do wglądu sprawozdania finansowego komitetu wyborczego.

do pobrania

Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Infrastruktury w Urzędzie Gminy Zbuczyn ul. Jana Pawła II 1

do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 13.11.2018 r.

do pobrania

Protokół z rozprawy administracyjnej poprzedzającej wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu o obsadzie 967,04 DJP (241 760 sztuk), na dz. Nr ew. 458/1 i 561 w miejscowości Modrzew, gmina Zbuczyn.

do pobrania

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbuczyn przeznaczonej do najmu dokument

w załączniku

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. częściową likwidacje urządzeń melioracji wodnych z lokalizacja na terenie nieruchomości obejmującej działki ewid. 1083/18 i 1083/15 obręb ewid. Zbuczyn, gm. Zbuczyn.

do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 29.08.2018 r.

do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 21.08.2018 r.

do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 29.08.2018 r.

do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 14.08.2018 r.

do pobrania

Zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu siedleckiego

ROZPORZĄDZENIE NR 6/2018

ROZPORZĄDZENIE NR 7/2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 14.08.2018 r.

do pobrania

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 13.07.2018 r.

do pobrania

Gmina Zbuczyn ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. "Ja w internecie", składanego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Fundację Legalna Kultura, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na obszarze województwa mazowieckiego.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 12.07.2018 r.

do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 12.07.2018 r.

do pobrania

W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu w miejscowości Modrzew.

do pobrania

Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.

do pobrania

 

 

Gmina Zbuczyn, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018, poz. 1986 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019 r. plan w załączniku

Na skróty

nowy nr tel

wybory

Tyt2